O8 - Culegere texte literare

Categorie: Activitati in cadrul scolii Creat: Joi, 07 Aprilie 2016 Ultima actualizare: Joi, 07 Aprilie 2016 Scris de Manuela Rusu

"— Așa-i viața câmpenească, zise moș Luca, cioșmolindu-se și învârtindu-se ca pe jăratic, de răul țânțărimii. Cum treci Siretul, apa-i rea și lemnele pe sponci; iar vara te înăduși de căldură, și țânțarii te chinuiesc amarnic. N-aș trăi la câmp, Doamne ferește! Halal pe la noi! Apele-s dulci, limpezi ca cristalul și reci ca gheața; lemne, de-ajuns; vara, umbră și răcoare în toate părțile; oamenii, mai sănătoși, mai puternici, mai voinici și mai voioși, iar nu ca iști de pe câmp: sarbezi la față și zbârciți, de parcă se hrănesc numai cu ciuperci fripte, în toată viața lor."
Ion Creangă- Amintiri din copilărie, Ed.Regis, 2007
“-Ainsi c’est la vie à la plaine, a dit le père Luca, en s`agitant et tournant inquiet parmi des moustiques. Après que tu passes le Siret, l`eau est mauvaise et le bois est rare, en été, la chaleur te tue et les moustiques te tourmentent. Je n’ habiterais jamais au champs, Dieu nous en préserve! Bonne chance pour nous! Les eaux sont cristallines, douces et froides comme la glace, le bois suffit, en été il y a de l’ ombre et de la fraicheur partout, les hommes sont sains et forts, plus  heureux que ceux de la plaine qui, laids et plus âgés, se nourrissent avec des champignons toute leur vie.”

 „ Mai înainte Siretul și Trotușul despărțea Moldova de țara românească , dar apoi prin bărbăția lui Stefan-cel-Mare , județul Putnei se alăturase Moldovei , așa încât astăzi râulețul Rilcov și Siretul desparte aceste două tări . ”
  "Jadis,   Siret et Trotus séparaient la Moldavie de la  Valachie , mais puis grâce à l’audace  d’Etienne le Grand le departement de Putna fut annexé à la  la Moldavie , de sorte qu' aujourd'hui sa frontière est formés par les ruisseaux Siret  et Milcov . "

„ Moldova numără  patru ape mai mari și navigabile : Nistrul, Dunărea ,  Prutul , și Siretul . ”
" La Moldavie comprend quatre grandes cours d'eau navigables : le Dnister , le Danube , le Prut et le Siret ."

„ Siretul , râul propiu al Moldovei , se naște din cele mai depărtate margini ale țării despre Polonia , curgând spre miazăzi , se varsă în Dunăre prin două găuri . "
" Le Siret , la rivière de la Moldavie prend sa source de Pologne ,  coule vers le Sud et  se jette dans le Danube par deux bras . "
“ Aveam două zile de drum pînă la moșia lui Banta.  Acum mi se zugrăveau din ce în ce mai deslușit în minte vechiul castel,  ascuns după o perdea de plopi uriași,  și parcul  imens din spatele castelului,  și vorbea furioasă pe care-o făcea apa plumburie a Siretului,  zugrumată  între două maluri înalte la marginea  dreaptă a parcului,  și  cînii de vînătoare,  și caii de călărie... De ce era oare atîta  tristețe în interiorul sever al acelui castel cu odăi spațioase  și  bogat mobilate ?”
Alexandru Vlahuță-În vîltoare, Editura Minerva
    " Il y avait deux jours de voyage jusqu'au domaine de Banta . Maintenant , je m'imaginais de plus en plus distinctement le vieux château caché derrière un rideau de peupliers géants et l'immense parc de derrière ce château , et j'entendais le clapotement  de l’eau grisâtre de Siret étranglé entre deux hauts rivages de la rive droite du parc , les chiens de chasse et les chevaux . Pourquoi tant de tristesse à l'intérieur de ce château avec de pieces claires et richement meublées ? "      
A. Vlahuță - În viitoare , Editura Minerva .

„Aburii uşori ai nopţii ca fantasme se ridică
Şi, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despică.
Râul luciu se-ncovoiae sub copaci ca un balaur
Ce în raza dimineţii mişcă solzii lui de aur.

Eu mă duc în faptul zilei, mă aşez pe malu-i verde
Şi privesc cum apa curge şi la cotiri ea se pierde,
Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul lunecos,
Cum adoarme la bulboace, săpând malul nisipos.
Vasile Alecsandri- Malul Siretului, Ed , 1996

,,Les vapeurs légers de la nuit s’élèvent comme des fantômes
Et, en flottant au-dessus de la prairie, ils se déchirent parmi les branches,
La rivière brillante se fléchisse sous les arbres comme un dragon
Qui, dans le faisceau du matin, balance ses écailles dorés.

J’y vais pendant le jour, je m’assois sur la rive verte
Et je regarde comme l’eau s’écoule et, au, tournant, elle disparaît
Comme elle se change en petites vagues sur le caillou glissant
Comme elle s’endort aux tourbillons, en fouillant la rive sabloneuse.”

Accesări: 716