Transfer funcție publică

Categorie: Anunţuri Creat: Joi, 02 Aprilie 2020

ANUNŢ
privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de administrator financiar
în cadrul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani

În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a funcției contractuale vacante de administrator financiar.

Condiţii specifice pentru ocupare:

Persoanele interesate, sunt rugate să depună la Compartimentul Secretariat, din Botoșani str. Prieteniei nr. 2, până la data de 15.05.2020, de la data afişării prezentului anunţ, următoarele documente:

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”, sau în copii legalizate. În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, iar data, locul şi ora susţinerii acestuia, urmând a fi publicate pe pagina de internet a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul unității, telefon: 0231584006

Publicat azi, 02 aprilie 2020

Accesări: 334