Transfer funcție muncitor

Categorie: Anunţuri Creat: Luni, 15 Martie 2021

ANUNȚ

privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcții de muncitor (instalator) în cadrul Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi” Botoșani

În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” anunță ocuparea prin transfer la cerere, a funcției contractuale vacante de muncitor (instalator)

Condiții specifice pentru ocupare: Studii medii

Condiții minime de vechime: 5 ani

Persoanele interesate sunt rugate să depună la Compartimentul Secretariat, din Botoșani str. Prieteniei nr. 2, în perioada de 29.03.2021 – 09.04.2021, următoarele documente:

-          Cerere de transfer la cerere;

-          Curriculum vitae – tip EUROPASS;

-          Copia actului de identitate;

-          Copia diplomei de studiu;

-          Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani sau în copii legalizate.

În situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, iar data, locul și ora susținerii acestuia vor fi publicate pe site-ul web al colegiului http://asachibt.ro

Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul unității, telefon: 0231584006

Publicat azi, 15.03.2021

 

Accesări: 82