Informaţii utile despre desfăşurarea examenului de bacalaureat ...

Simulare proba Ea BAC 2018

Categorie: Bacalaureat
Creat: Sâmbătă, 17 Martie 2018

Pentru susținerea simulării probei la limba și literatura română scris, din cadrul examenului de bacalaureat 2018, elevii vor fi prezenți la școală în data de 19 martie 2018, între orele 7,30 și 8,30.

Repartizarea elevilor la simularea probei Ea bacalaureat 2018

Proba C bacalaureat 2018

Categorie: Bacalaureat
Creat: Marți, 20 Februarie 2018

REZULTATE PROBA C

Proba C de evaluare a competențelor într-o limbă străină va avea loc în următoarele zile:

- 21 februarie 2018, proba de audiție și proba scrisă; Proba de audiție începe la ora 12.00, cu durată de 20 minute, iar cea scrisă la ora 13.00, cu durată de 120 minute. Elevii vor fi prezenţi cu cel puţin o jumătate de oră înainte de începerea probelor!

Repartizarea candidaţilor la proba C (audiție și scris) de evaluare a competenţelor într-o limbă de circulaţie internaţională

 - 22 februarie 2018, proba orală, conform planificării individuale pe ore; candidații vor fi prezenți cu cel puțin 30 de minute înainte de ora planificată:

  Repartizarea candidaţilor la proba C (oral) de evaluare a competenţelor într-o limbă de circulaţie internaţională pe ore

 

Proba D bacalaureat 2018

Categorie: Bacalaureat
Creat: Joi, 15 Februarie 2018

Proba D, de evaluare a competențelor digitale, se va desfășura în laboratoarele de informatică din școală, în zilele  16, 19 și 20 februarie 2018, între orele 12,30 și 14,30Candidații, care vor fi prezenți la ora 12,30, în fiecare zi de desfășurare a probei, sunt repartizați în sălile de laborator, în limita locurilor disponibile, în ordine alfabetică, câte unul la calculator, conform planificării afișate. Asistenții verifică documentul de identitate al fiecărui candidat aflat în sală.

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

La finalul probei, candidații vor preda asistenților foile pe care au rezolvat subiectul și vor furniza comisiei un folder în care vor memora produsele software obținute prin rezolvarea subiectelor propuse. (extrase din metodologia de organizare și desfășurare bacalaureat)

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR, pe zile, sală și număr stație de lucru, la PROBA D) BACALAUREAT 2018

 

Proba A bacalaureat 2018

Categorie: Bacalaureat
Creat: Sâmbătă, 10 Februarie 2018
Candidaţii, având asupra lor cartea de identitate, vor fi prezenți cu cel puțin o jumătate de oră mai devreme decât ora prevăzută. La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă.
Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecarui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute. Dupa susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen.  (extrase din metodologia de organizare și desfășurare bacalaureat)
 

Statistica BAC 2017

Categorie: Bacalaureat
Creat: Luni, 11 Septembrie 2017

Statistica la examenul de bacalaureat 2017, sesiunile iulie si august:

  • Înscriși 223 elevi, din care 179 promoția curentă și 44 promoția anterioară
  • Reușiți 145 elevi, din care 130 promoția curentă și 15 promoția anterioară
  • Respinși 59 elevi, din care 40 promoția curentă și 19 promoția anterioară
  • Neprezentați 19 elevi, din care 9 promoția curentă și 10 promoția anterioară

Procentaj promovabilitate 71,07%  (76,47% promoția curentă și 44,11% promoția anterioară)