Repartizare simulare română

Categorie: Bacalaureat Creat: Vineri, 04 Martie 2016

 

Repartizarea elevilor la simularea examenului de bacalaureat 2016, la proba Ea - Limba și literatura română, din data de 7 martie 2016, ora 9,00

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR!

  • Proba de examen începe la ora 9.
  • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate, C.I., sau a paşaportului, în intervalul 7,30—8,30, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.
  • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, tabele de logaritmi etc., cu excepţia celor prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
  • Rezolvarea subiectelor pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se ia în considerare.
  • În timpul desfăşurării probelor scrise candidaţii nu comunică în niciun fel între ei.
  • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

 

Accesări: 1771