Proba D bacalaureat 2018

Categorie: Bacalaureat Creat: Joi, 15 Februarie 2018

Proba D, de evaluare a competențelor digitale, se va desfășura în laboratoarele de informatică din școală, în zilele  16, 19 și 20 februarie 2018, între orele 12,30 și 14,30Candidații, care vor fi prezenți la ora 12,30, în fiecare zi de desfășurare a probei, sunt repartizați în sălile de laborator, în limita locurilor disponibile, în ordine alfabetică, câte unul la calculator, conform planificării afișate. Asistenții verifică documentul de identitate al fiecărui candidat aflat în sală.

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

La finalul probei, candidații vor preda asistenților foile pe care au rezolvat subiectul și vor furniza comisiei un folder în care vor memora produsele software obținute prin rezolvarea subiectelor propuse. (extrase din metodologia de organizare și desfășurare bacalaureat)

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR, pe zile, sală și număr stație de lucru, la PROBA D) BACALAUREAT 2018

 

Accesări: 3044