logo visconti

 

Obiective proiect

Categorie: Despre Creat: Vineri, 21 Noiembrie 2014

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

  • generarea unei comunităţi virtuale, în care profesori, elevi, studenţi, profesionişti şi antreprenori din diverse domenii ale ştiinţei, tehnologiei, IT şi conexe, se vor implica direct şi activ în reţeaua Visconti, prin propunerea de idei, efectuarea de inter-evaluări ale acestora şi construire unor profiluri de creativitate ştiinţifică, funcţionând ca o Comunitate de Practică;
  • experimentarea şi crearea de instrumente cu care profesorii, mai ales din şcolile tehnice, ar putea aborda, proiectele pe care elevii deja le realizează, fie la clasă, fie la examene, din perspectiva unei evaluări structurate, şi care, ulterior, ar putea deveni o bază comună de inter-evaluare a ideilor şi conceptelor generate în Comunitatea Visconti.
  • crearea unei noi generaţii de studenţi şi de profesori, mai ales în liceele tehnice, educaţi să interacţioneze permanent cu profesionişti/antreprenori din domeniile ştiinţei, tehnologiei, IT şi conexe, nu doar prin stagiile de practică ocazionale la locul de muncă, târgurile de locuri de muncă sporadice şi alte evenimente similare.

grupa bruxelles

 

Accesări: 946