Oferta de formare şi atestare ECDL

Categorie: ECDL Creat: Joi, 12 Martie 2009

Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani este acreditat de Fundaţia ECDL România să organizeze cursuri de formare şiecdl1.gif examene de atestare pentru cadrele didactice şi elevi, cu 2 instructori autorizaţi, în scopul obţinerii Permisului European de Conducere a Computerului (European Computer Driving Licence – ECDL), recunoscut la nivel european şi internaţional. Permisul ECDL Complet – cel mai important şi mai răspândit standard de certificare – atestă cunoştinţele de bază despre Tehnologia Informaţiei (IT) ale deţinătorului, care poate folosi un PC şi aplicaţii de calcul obişnuite, la un nivel mediu de competenţă. Permisul indică faptul că deţinătorul a trecut 1 test teoretic (evaluând conceptele de bază ale IT) şi 6 teste practice (evaluând competenţa de bază în utilizarea unui PC şi în folosirea unor aplicaţii întâlnite în activităţile curente).
Permisul ECDL nu este dependent de o platformă de aplicaţii sau de un anumit producător. El reprezintă o referinţă pentru alte certificări standardizate dezvoltate de Fundaţia ECDL.

Permisul ECDL Start este util acolo unde sunt suficiente cunoştinţele dobândite prin parcurgerea a numai 4 module. El asigură flexibilitatea certificării cerută de piaţă, în privinţa utilizării PC, şi tendinţa angajatorilor de specializare a angajaţilor strict pentru aplicaţiile folosite la locul de muncă.
Avantajele Programului ECDL: obţinerea unei calificări recunoscute internaţional, deschiderea de noi oportunităţi pentru obţinerea unui loc de muncă mai bun sau a unei burse, îmbunătăţirea perspectivelor de promovare în carieră, creşterea competenţei, încrederii în sine şi motivaţiei, scăderea probabilităţii de a pierde o ofertă de serviciu, oferirea unei baze pentru specializări ulterioare.
Procesul de testare este uniform şi realizat în baza Standardului ECDL. Fiecare test are un set de întrebări (max. 36 puncte), iar limita de timp este de 45 minute. Promovarea examenului implică obţinerea a min. 75% din puncte. Examenele se pot susţine în limba română, engleză sau maghiară. Ele se pot lua în max. 3 ani de la data susţinerii primului examen. Ele se pot da de mai multe ori, în această perioadă, în caz de insucces fiind necesară doar plata altei taxe de examinare. După expirarea perioadei limită, este necesară achiziţionarea unui nou card de aptitudini şi reluarea procesului de examinare, echivalarea celor deja susţinute cu vechiul card nefiind posibilă. Candidaţii care deţin Permisul ECDL Start şi doresc obţinerea Permisului ECDL Complet solicită, la un centru/ECDL România, returnarea cardului, pentru cele 3 examene.
Programul ECDL înregistrează peste 7 milioane de candidaţi în 148 de ţări. În afara Europei, este cunoscut drept ICDL (International Computer Driving Licence). programa ECDL cuprinde 7 module:

  • Modulul 1: Concepte generale ale Tehnologiei Informaţiilor
  • Modulul 2: Utilizarea Computerului şi organizarea fişierelor (obligatoriu)
  • Modulul 3: Editare de text (obligatoriu)
  • Modulul 4: Calcul tabelar
  • Modulul 5: Baze de date
  • Modulul 6: Prezentări
  • Modulul 7: Informaţie şi Comunicare (obligatoriu)

În colegiu, formarea şi certificarea se poate realiza pentru cursurile:

  • ECDL Start (4 module): 3 obligatorii (M2, M3, M7) şi unul la alegere, dintre celelalte 4;
  • ECDL Complet (7 module).

Oferta de preţuri depinde de tipul permisului şi include costurile obligatorii (achiziţionarea cardului de competenţe şi examenele) şi cele pentru curs (în funcţie de numărul de ore de pregătire/modul)

Înscrieri: la secretariat (cerere). Achitarea taxelor: la contabilitate (max. 2 rate, până la examinare).

 

Accesări: 3481