Cine suntem

Categorie: Prezentare colegiu
Creat: Luni, 09 Mai 2022

Prezentare activități colegiu

SMARTER Center

Categorie: Prezentare colegiu
Creat: Joi, 30 Octombrie 2014

 

Luni, 27 octombrie 2014, Group of the European Youth for Change (GEYC) a acordat Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" din Botoşani distincţia SMARTER Center, ca urmare a implicării deosebite în Campania SMARTER. Aici găsiţi imagini de la eveniment >>>

Campania SMARTER (Social Media Academy: Raising Teen Employability Resources), a avut drept scop încurajarea tinerilor, cu vârste cuprinse între 13 şi 30 de ani, din România să folosească instrumentele oferite de reţelele sociale pentru a reuşi să obţină în viitor locul de muncă dorit. Mai multe detali găsiţi aici >>>

 smarter

 

Școală europeană

Categorie: Prezentare colegiu
Creat: Luni, 14 Februarie 2011

UPDATE - 24 MAI 2018

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani a primit certificatul "Scoală Europeană - 2018"

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani, este una dintre cele mai mari şcoli ale judeţului Botoşani şi principala unitate şcolară a judeţului care realizează pregătirea tehnică, de specialitate, a elevilor  pentru inserţia pe piaţa muncii.

Şcoala noastră este o organizaţie complexă, modernă, de dimensiune europeană în care elevii sunt pregătiţi pentru domenii de vârf ale industriei, ştiinţei, pentru societatea contemporană şi anume: Electronică şi automatizări, Electrotehnică, Electromecanică, Mecanică, Informatică, Ştiinţe ale naturii, Ştiinţe sociale.

Oferta de şcolarizare a unităţii noastre răspunde atât cerinţelor beneficiarilor direcţi, elevii, cât şi a beneficiarilor indirecţi - părinţi, agenţi economici, comunitatea locală. În acest sens şi pentru îndeplinirea rolului pe care îl are în comunitate, şcoala urmăreşte promovarea unei politici educaţionale conforme cu cea din comunitatea europeană, în scopul asigurării egalităţii de şanse pentru toţi, a nediscriminării, a educaţiei multiculturale în limbi străine.

Citește mai departe...

Resurse umane

Categorie: Prezentare colegiu
Creat: Luni, 20 Septembrie 2010

 

În anul şcolar 2010-2011, COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOŞANI dispune de următoarele resurse umane:

 - Personalul angajat totalizează 120 de membri :

 • 91 cadre didactice , dintre care :

- 72 titulare ( 79,12 %);

- 85 cu grade didactice sau/şi definitivatul în învăţământ (93,41 %)

 (1 cu doctorat, 39 cu gradul didactic I, 23 cu gradul didactic II şi 22 cu definitivatul )

 • 9 cadre didactice auxiliare;

• 20 de cadre nedidactice, de întreţinere şi de pază.

- Învaţă 1370 de elevi , dintre care:

• 1286 elevi - la liceu (93,87%);

• 84 elevi - în Anul de completare (6,13 %).

Adresa unitatii scolare

Categorie: Prezentare colegiu
Creat: Sâmbătă, 15 Septembrie 2007
  • Sediul central al unităţii (corpurile A si B): Botoşani, Strada Prieteniei nr. 2, cod poştal 710077, jud. Botoşani, Telefon 0231584006, Fax 0231584007, E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • Sediul Şcolii profesionale (şcoala şi atelierele): Botoşani, Strada Cornişa nr. 15, cod poștal 710011, jud. Botoşani, Tel. 0231513055

    Citește mai departe...

Viziunea colegiului

Categorie: Prezentare colegiu
Creat: Sâmbătă, 15 Septembrie 2007
  COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOŞANI îşi propune să se constituie într-o organizaţie modernă, complexă, de dimensiune europeană, capabilă să ocupe şi să menţină, prin întreaga ei activitate, un loc fruntaş în sistemul de învăţământ botoşănean şi românesc. 
  Calificările şi specializările în care se instruiesc elevii, specifice domeniilor de vârf ale economiei, ştiinţei şi vieţii sociale (Electronică şi automatică, Electrotehnică, Electromecanică, Mecanică, Informatică, Ştiinţe ale naturii, Ştiinţe sociale, Filologie), le impun manifestarea interesului pentru partea aplicativă şi practică a formării şcolare, formarea şi dezvoltarea unui larg spectru de competenţe generale şi specializate, o temeinică bază educaţională, care să le permită înţelegerea fenomenelor şi conceptelor cu care operează, abordarea acestora prin prisma rigorii ştiinţifice şi experimentului aplicativ asociat, adaptarea la cerinţele şi exigenţele de instruire ale noului mileniu, dictate de evoluţia economică şi socială prezentă şi de perspectivă. 

Misiunea scolii

Categorie: Prezentare colegiu
Creat: Vineri, 14 Septembrie 2007

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOSANI îşi asumă rolul de a oferi oportunităţi de instruire şi formare pentru tinerii şi adulţii din Zona ocupaţională nr.1 şi din întregul judeţ Botoşani, cu prioritate în calificări din domeniile Electronică şi automatizări, Electric, Electromecanică şi Mecanică, la nivelul standardelor europene şi în concordanţă cu cerinţele pieţei locale a muncii. 

Citește mai departe...

Resurse materiale

Categorie: Prezentare colegiu
Creat: Miercuri, 07 Iulie 2004

Baza materială a Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani este foarte bogată şi diversificată, permiţând adoptarea de metode moderne de instruire teoretică şi practică. Unitatea dispune de:

• 2 sedii – unul principal (într-o zonă de interes social şi comercial a municipiului, la confluenţa unor cartiere intens populate) şi unul secundar (în zona industrială, unde funcţionează Şcoala de arte şi meserii, o grădiniţă cu 115 copii şi atelierele şcolare), ambele reabilitate şi modernizate, prin programe guvernamentale şi proiecte aprobate şi susţinute de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani şi Consiliul Local al Municipiului Botoşani (tâmplărie termopan pentru ferestre, refacere şi zugrăvire tencuială exterioară şi interioară, înlocuire şarpantă şi realizare acoperiş din tablă ondulată, înlocuire corpuri de iluminat şi uşi, modernizare coridoare şi casa scărilor, reabilitare instalaţie termică, amenajare curte interioară, realizare gard metalic împrejmuitor ş.a.);

Citește mai departe...

Mai multe articole...