Informaţii utile despre desfăşurarea examenului de bacalaureat ...

Contestații bacalaureat 2022

Categorie: Bacalaureat
Creat: Luni, 27 Iunie 2022

Bacalaureat 2022

- Anunț contestații -

Eventualele contestații la probele examenului de Bacalaureat - sesiunea 2022 se pot depune în ziua de 27 iunie, în intervalul orar 12,00 - 18,00.

Contestațiile se pot depune:

 • la sediul Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Botoșani
 • online la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cererile de contestații se pot descărca de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani:

https://isjbotosani.ro/elevi-si-parinti/examene-nationale/bacalaureat/bacalaureat-2022.html

și vor fi trimise împreună cu actul de identitate al candidatului.

 

Proba C bacalaureat 2022

Categorie: Bacalaureat
Creat: Sâmbătă, 11 Iunie 2022

 Proba C de evaluare a competențelor într-o limbă străină va avea loc în următoarele zile:

 • 15 iunie 2022, proba de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă.
  • Proba de înțelegere a unui text audiat începe la ora 12.00, cu durată de 20 minute, iar cea scrisă la ora 13.00, cu durată de 120 minute
  • Elevii vor fi prezenţi cu cel puţin o jumătate de oră înainte de începerea probelor!

Repartizarea candidaţilor la Proba C DE ÎNȚELEGERE A UNUI TEXT AUDIAT

Repartizarea candidaţilor la Proba C SCRISĂ

 •  14 iunie 2022 și 16 iunie 2022, proba orală, conform planificării individuale pe ore; candidații vor fi prezenți cu cel puțin 30 de minute înainte de ora planificată:

  Repartizarea candidaţilor la Proba C - ORAL

 

Proba D bacalaureat 2022

Categorie: Bacalaureat
Creat: Marți, 07 Iunie 2022
Proba D, de evaluare a competențelor digitale, se va desfășura în laboratoarele de informatică din școală, în zilele de 8, 9 și 10 iunie 2022, între orele 12,30 și 14,30Candidații, care vor fi prezenți la ora 12,30, în fiecare zi de desfășurare a probei, sunt repartizați în sălile de laborator, în limita locurilor disponibile, în ordine alfabetică, câte unul la calculator, conform planificării. Asistenții verifică documentul de identitate al fiecărui candidat aflat în sală.

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

La finalul probei, candidații vor preda asistenților foile pe care au rezolvat subiectul și vor furniza comisiei un folder în care vor memora produsele software obținute prin rezolvarea subiectelor propuse. (extrase din metodologia de organizare și desfășurare bacalaureat)

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR, pe zile și săli la PROBA D - BACALAUREAT 2022

 

Proba A bacalaureat 2022

Categorie: Bacalaureat
Creat: Duminică, 05 Iunie 2022
Subcomisia 1 la sala 3 și Subcomisia 2 la sala 5
Candidaţii vor fi prezenți cu cel puțin o jumătate de oră mai devreme decât ora prevăzută. La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă.
Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecarui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute. Dupa susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen. (extrase din metodologia de organizare și desfășurare bacalaureat)
 

Repartizare elevi probe simulare BAC 2022

Categorie: Bacalaureat
Creat: Sâmbătă, 26 Martie 2022

Actualizare - Subiecte și bareme găsiți aici >>>

Repartizarea elevilor la simularea examenului național de bacalaureat 2022:

28 martie 2022: Proba E) a) - probă scrisă - Limba şi literatura română

Repartizarea elevilor la simularea examenului de bacalaureat 2022 - proba scrisă E)a) - Limba și literatura română

29 martie 2022: Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului

Repartizarea elevilor la simularea examenului de bacalaureat 2022 - proba scrisă E)c) - Istorie și Matematică

30 martie 2022: Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului şi specializării

Repartizarea elevilor la simularea examenului de bacalaureat 2022 - proba scrisă E)ad) - Disciplina la alegere 

Probele vor începe, în fiecare zi, la ora 9,00, iar accesul elevilor în săli va fi permis până la ora 8,30

 

Simulare bacalaureat 2022

Categorie: Bacalaureat
Creat: Vineri, 18 Februarie 2022

Simulare examen național de bacalaureat (pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă)

 • 28 martie 2022: Proba E) a) - probă scrisă - Limba şi literatura română
 • 29 martie 2022: Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului
 • 30 martie 2022Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului şi specializării
 • 31 martie 2022: Proba E) b) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă
 • 14 aprilie 2022: Afișarea rezultatelor

Mai multe informații găsiți aici >>>