Proba A bacalaureat 2016

Categorie: Bacalaureat Creat: Duminică, 12 Iunie 2016
 
Candidaţii vor fi prezenți cu cel puțin o jumătate de oră mai devreme decât ora prevăzută. La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă.
Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecarui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute. Dupa susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen.  (extrase din metodologia de organizare și desfășurare bacalaureat)
 

 

Accesări: 1310