PROIECTE ERASMUS+

desfășurate în unitatea școlară

erasmus

Întâlnire finală de proiect ReCH3D

 

Proiectul Erasmus+ ReCreate History Through 3D, Game Design and Virtual Reality” (Recrearea istoriei prin 3D, Proiectare de jocuri video și Realitate Virtuală), co-finanțat din fonduri europene, încadrat în Acțiunea cheie 2Cooperare pentru inovare și schimbul de bune practici, Parteneriate strategice pentru creativitate, se desfășoară pe o perioadă de 25 de luni (01.03.2021-30.03.2023), fiind coordonat de VšĮ Robotikos mokykla (Școală de Robotică), Vilnius, Lituania, cu un grant total de 163747 Euro.

Partenerii în proiect sunt: 

 • Lietuvos archeologijos draugija (Societate Lituaniană de Arheologie), Vilnius, Lituania
 • Silales Simonas Gaudesius gymnasium (Școală gimnazială), Šilalė, Lituania
 • Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Botoșani, România
 • S.C. PREDICT CSD CONSULTING S.R.L., Arad, România
 • STEP Institut, zavod za psihologijo dela in podjetnistvo (Institut de psihologie ocupațională și antreprenoriat), Ljubljana, Slovenia
 • Gimnazija Jurija Vege Idrija (Școală gimnazială), Idrija, Slovenia.

link_proiect_erasmus

Contextul pandemic al ultimilor doi ani a evidențiat importanța abilităților și competențelor tehnologice contemporane în toate domeniile de activitate. În sectorul educațional, interesul pentru tehnologie a crescut foarte mult și continuă să crească. Una dintre tehnologiile moderne a căpătat o relevanță deosebită – modelarea și imprimarea 3D. Impactul proiectelor 3D asupra învățării elevilor a demonstrat dezvoltarea, la elevi, a unei serii de abilități, atât alfabetizarea tehnologică și cele dedicate, cât și așa-numitele abilități soft: creativitatea, rezolvarea problemelor, învățarea auto-dirijată, gândirea critică și perseverența.

Ideea proiectului se bazează pe utilizarea tehnologiei 3D pentru a explora istoria și moștenirea culturală europeană și locală, pentru a crește interesul elevilor de liceu față de reperele istorice ale comunităților lor locale, regionale sau naționale, și a le dezvolta creativitatea prin prezentarea obiectelor arheologice prin tehnologii moderne. Astfel, se poate oferi și un răspuns la nevoia de metodologii actualizate pentru integrarea STEAM Științe, Tehnologie, Inginerie, Artă, Matematică în conținutul altor materii.

Parteneriatul este bazat pe cooperare trans-sectorială, construit în scopul găsirii și oferirii de soluții inovatoare pentru întărirea creativității. Include șapte organizații din trei țări – Lituania, România și Slovenia – reprezentând educația școlară (formală), educația non-formală, afacerile și sectoarele non-guvernamentale.

       Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea abilităților creative în rândul elevilor de liceu (15-19 ani) și consolidarea competențelor de istorie, artă, științe sociale, IT și tehnologie ale cadrelor didactice, prin dezvoltarea și implementarea unui instrument inovator de formare, pentru a răspunde lipsei de resurse educaționale necesare integrării istoriei și tehnologiei.

           Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Elaborarea instrumentului de formare ReCreate History 3D: Game Design, Virtual Reality & Storytelling (materiale pentru lecții, îndrumări și recomandări pentru profesori.
 2. Pilotarea produsului în țările partenere, pentru evaluarea și îmbunătățirea acestuia.
 3. Asigurarea dezvoltării competențelor profesorilor, ca actori cheie în implementarea și sustenabilitatea rezultatelor intelectuale realizate în organizațiile partenere și asociate.
 4. Implicarea elevilor grupului țintă în activități educaționale interesante, pentru a le stimula creativitatea, a le dezvolta abilități tehnologice, personale și sociale și pentru a le spori interesul pentru istorie.
 5. Diseminarea produselor intelectuale ale proiectului în educația școlară, guvernamentală, non-guvernamentală, tineret și din alte sectoare.

Activitățile principale din proiect:

 • Dezvoltarea ReCreate History 3D: Game Design, Virtual Reality & Storytelling ca instrument de formare.
 • Oferirea de formare pentru profesorii din organizațiile partenere și asociate.
 • Testarea și validarea metodologiei cu elevii grupului țintă din școlile partenere.
 • Implementarea unei cercetări de dezvoltare a calității produsului și a abilităților pentru a colecta feedback din activitățile de testare pentru actualizarea materialelor de lecție.
 • Prezentarea rezultatelor proiectului la nivel local, regional, național și european.

Rezultatele tangibile ale proiectului:

 • Instrumentul inovator de instruire ReCreate History 3D: Game Design, Virtual Reality & Storytelling.
 • Minimum 500 de cursanți virtuali înscriși pe site-ul proiectului https://play.gaminu.eu.
 • Cel puțin 15 profesori și 150 elevi, din grupurile țintă, implicați în activități de testare a rezultatelor intelectuale, la școlile partenere.
 • Cel puțin 3 obiecte de patrimoniu cultural din țările partenere reprezentate în proiecte.
 • Cel puțin 90 participanți la evenimentele multiplicatoare în cele 3 țări partenere.
 • 1 eveniment transnațional de formare a personalului și 4 întâlniri de proiect.

Rezultate intangibile:

 • Creșterea abilităților și competențelor personalului și colaboratorilor partenerilor.
 • Creșterea abilităților și competențelor elevilor și profesorilor din grupul țintă.
 • O mai bună conștientizare a modalităților inovatoare de a înțelege și de a prezenta moștenirea culturală locală/națională prin intermediul noilor tehnologii.
 •  Extinderea ofertei educaționale formale și non-formale pentru organizațiile partenere și asociate.

Impactul și sustenabilitatea:

 • Profesorii își vor îmbunătăți abilitățile legate de instrumentele tehnologice și implementarea metodelor de educație relevante.
 • Elevii vor dezvolta abilități de inovație – creativitatea, gândirea critică, rezolvarea problemelor, talentul artistic, inovația, inițiativa etc.
 • Proiectul va oferi oportunități de consolidare a cooperării și de creare de rețele între instituțiile de învățământ și organizațiile culturale – biblioteci, muzee, centre culturale etc.
 • Produsele intelectuale vor putea fi utile altor organizații, pentru activități similare la nivel local, regional, național și european.

În perioada 15-16.03.2022, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Botoșani a organizat și desfășurat Întâlnirea finală de proiect, cu o agendă bogată și diversă, care a îmbinat activitățile specifice unei astfel de reuniuni cu cele non-formale, menite să promoveze unitatea noastră școlară, să prezinte activitățile din proiect, în care au fost implicați profesorii și elevii școlii, rezultatele obținute de aceștia, precum și comunitatea noastră locală, cu tradițiile ei economice, sociale, istorice, culturale, care au fost apreciate de toți participanții la întâlnire.

agenda IF

intalnire finala

          Produsele finale, elaborate de echipele de elevi, coordonate de profesorii implicați în proiect, s-au pliat pe modulele tematice parcurse: Patrimoniu cultural, Storytelling/Povestirea, Modelarea 3D și Proiectarea de jocuri video. Ele au fost completate de traducerile în limba română a lecțiilor asociate modulelor Patrimoniu și Storytelling, dar și de materiale suplimentare, referitoare la biserica Uspenia, cristelnița (în care a fost botezat poetul Mihai Eminescu, aflată în biserica Uspenia, și păstrată, în prezent, în biserica de lângă Casa memorială Mihai Eminescu din Ipotești), domnitorul Petru Rareș și soția sa, doamna Elena Rareș (al cărei târg a fost și Botoșaniul, la începuturile sale).

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestui material de prezentare nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio posibilă utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

produse finale CTGA BT

Accesări: 792