PROIECTE ERASMUS+

desfășurate în unitatea școlară

erasmus

Tech-RoboWeb diseminare

Proiectul Erasmus+, KA1 - Formare profesională ll "Adapting IT teachers' competences and knowledge to modern robotics and web technologies" (Tech-RoboWeb) nr. 2019-1-RO01-KA102-062780 a fost:

 • proiectat pentru o perioadă de derulare de 20 de luni (01.06.2019 – 31.01.2021), prelungită, din cauza condițiilor pandemice, până la 30.04.2022; 
 • coordonat de către Inspectoratul Școlar Județean Botoșani; 
 • derulat în cadrul unui consorțiu județean, din care au făcut parte 4 licee: 
  • Liceul ”Regina Maria” Dorohoi; 
  • Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani; 
  • Colegiul Național ”A.T. Laurian” Botoșani;
  • Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Botoșani;
 • sprijinit de partenerii externi, cu rol de organizații intermediare de primire, care au asigurat stagiile de formare ale profesorilor la organizații partenere (2 firme specializate în robotică – în Italia, 2 școli cu experiență în proiectarea paginilor Web – în Portugalia):
 • Asociația GIOVANI PER L'EUROPA din Italia;
 • ASSOCIAÇAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE din Portugalia.

Citește mai departe...

Anunț selecție participanți proiect Erasmus+ (3)

Proiectul Erasmus+, KA1 - Formare profesională ll "Adapting IT teachers' competences and knowledge to modern robotics and web technologies" (Tech-RoboWeb) nr. 2019-1-RO01-KA102-062780

Beneficiar și coordonator: ISJ Botoșani, în cadrul consorțiului alcătuit din 4 licee (Liceul "Regina Maria" Dorohoi, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Botoșani, Colegiul Național "A. T. Laurian" Botoșani și Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoșani).
Având în vedere contectul pandemic internațional în care ne-am desfășurat activitatea, începând din martie 2019, proiectul a fost amânat și apoi prelungit.
Începând din iunie 2019, proiectul a fost reluat, în vederea asigurării celor mai adecvate condiții de organizare și desfășurare, pentru implementarea lui, în perioada următoare, și realizarea obiectivelor propuse.
Ținând cont de situațiile particulare în care se desfășoară mobilitățile Erasmus+, precum și cele punctuale ale grupurilor țintă de profesori din colegiu, selectați în noiembrie 2019 (1 profesor care nu mai poate călători, din motive medicale, 1 profesor care a renunțat), s-a organizat încă o etapă de selecție, pentru un titular (mobilitate Italia) și o rezervă. Candidații trebuie să fie profesori de Informatică/TIC, ori cu specializări din STEM și cursuri postuniversitare cu specific informatic.
În urma apelului de selecție, au fost depuse două candidaturi, iar rezultatele evaluării acestora sunt postate și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani

Anunț selecție participanți proiect Erasmus+ (2)

      Anunț selecție participanți, PENTRU LOCURILE RĂMASE DISPONIBILEîn cadrul proiectului Erasmus+, Acțiune Cheie 1 - Formare profesională (VET) „Adapting IT teachers' competences and knowledge to modern robotics and web technologies”, nr. -2019-1-RO01-KA102-062780. 

Anunț selecție

Descărcare anexe

 

Anunț selecție participanți proiect Erasmus+

     REZULTATE SELECȚIE DOSARE

     Anunț selecție participanți în cadrul proiectului Erasmus+, Acțiune Cheie 1 - Formare profesională (VET) „Adapting IT teachers' competences and knowledge to modern robotics and web technologies”, nr. -2019-1-RO01-KA102-062780. La selecție pot participa toate cadrele didactice care îndeplinesc celelalte criterii menționate, fie că sunt titulare sau nu.

Citește mai departe...

Adapting IT teachers' competences and knowledge to modern roborics and web technologies

Proiect Erasmus+, implementat de Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Botoșani în calitate de membru a două consorții județene: ”Adapting IT teachers' competences and knowledge to modern roborics and web technologies” (Tech-RoboWeb), Nr. 2019-1-RO01-KA102-062780, Acțiunea cheie 1, Formare profesională (VET)

Citește mai departe...