PROIECTE ERASMUS+

desfășurate în unitatea școlară

erasmus

Anunț selecție participanți proiect Erasmus+ (3)

Proiectul Erasmus+, KA1 - Formare profesională ll "Adapting IT teachers' competences and knowledge to modern robotics and web technologies" (Tech-RoboWeb) nr. 2019-1-RO01-KA102-062780

Beneficiar și coordonator: ISJ Botoșani, în cadrul consorțiului alcătuit din 4 licee (Liceul "Regina Maria" Dorohoi, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Botoșani, Colegiul Național "A. T. Laurian" Botoșani și Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoșani).
Având în vedere contectul pandemic internațional în care ne-am desfășurat activitatea, începând din martie 2019, proiectul a fost amânat și apoi prelungit.
Începând din iunie 2019, proiectul a fost reluat, în vederea asigurării celor mai adecvate condiții de organizare și desfășurare, pentru implementarea lui, în perioada următoare, și realizarea obiectivelor propuse.
Ținând cont de situațiile particulare în care se desfășoară mobilitățile Erasmus+, precum și cele punctuale ale grupurilor țintă de profesori din colegiu, selectați în noiembrie 2019 (1 profesor care nu mai poate călători, din motive medicale, 1 profesor care a renunțat), s-a organizat încă o etapă de selecție, pentru un titular (mobilitate Italia) și o rezervă. Candidații trebuie să fie profesori de Informatică/TIC, ori cu specializări din STEM și cursuri postuniversitare cu specific informatic.
În urma apelului de selecție, au fost depuse două candidaturi, iar rezultatele evaluării acestora sunt postate și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani

Accesări: 565