PROIECTE ERASMUS+

desfășurate în unitatea școlară

erasmus

Tech-RoboWeb diseminare

Proiectul Erasmus+, KA1 - Formare profesională ll "Adapting IT teachers' competences and knowledge to modern robotics and web technologies" (Tech-RoboWeb) nr. 2019-1-RO01-KA102-062780 a fost:

 • proiectat pentru o perioadă de derulare de 20 de luni (01.06.2019 – 31.01.2021), prelungită, din cauza condițiilor pandemice, până la 30.04.2022; 
 • coordonat de către Inspectoratul Școlar Județean Botoșani; 
 • derulat în cadrul unui consorțiu județean, din care au făcut parte 4 licee: 
  • Liceul ”Regina Maria” Dorohoi; 
  • Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani; 
  • Colegiul Național ”A.T. Laurian” Botoșani;
  • Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Botoșani;
 • sprijinit de partenerii externi, cu rol de organizații intermediare de primire, care au asigurat stagiile de formare ale profesorilor la organizații partenere (2 firme specializate în robotică – în Italia, 2 școli cu experiență în proiectarea paginilor Web – în Portugalia):
 • Asociația GIOVANI PER L'EUROPA din Italia;
 • ASSOCIAÇAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE din Portugalia.

 

Scopul general al proiectului, stabilit în baza nevoilor comune, identificate la nivelul consorțiului, a fost integrarea mobilităților de formare în tendințele, cerințele și exigențele din spațiul european, referitoare la adaptabilitatea cunoștințelor la nou și schimbare, aplicabilitatea lor variată, pentru deschideri către meserii care nici nu există încă, considerate esențiale pentru procesul instructiv-educativ-formativ în domeniul informatic și al tehnologiilor digitale. 

Obiectivele specifice, stabilite prin corelarea nevoilor cu domeniile cheie de îmbunătățit:

extinderea competențelor profesionale pentru 16 profesori de Informatică/TIC sau dublă specializare (STEM), prin participarea la stagii de practică tematice (Web și robotică);

integrarea la clasă, de către cei 16 profesori, a unor noi metode de predare/învățare/evaluare pentru disciplinelor informatice; 

elaborarea a 2 materiale didactice auxiliare, pentru programarea roboților și dezvoltarea aplicațiilor Web; 

formarea celorlalți profesori de Informatică/TIC;

stimularea participării a minimum 100 de elevi la concursuri tematice, în următorii 4 ani școlari. 

 Calendarul principalelor activități ale proiectului

Septembrie – Decembrie 2019: lansarea proiectului, selecția participanților la mobilități.

Ianuarie – Iunie 2020 (prelungită până în octombrie 2021): pregătirea pedagogică, lingvistică și culturală a grupului-țintă, participarea profesorilor beneficiari la stagiile de formare din Italia și Portugalia (septembrie – octombrie 2021).

Iulie – Decembrie 2020 (translată la Octombrie 2021 – Ianuarie 2022): elaborarea, prezentarea, selecția și avizarea ofertelor de discipline opționale, ca discipline noi, cu caracter inter/trans-curricular.

Ianuarie 2021 – Decembrie 2021 (translată la Februarie – Aprilie 2022 și post-proiect): aprobarea și includerea, în oferta CDȘ a liceelor din consorțiu, a minim 2 opționale, pentru anul școlar 2022-2023, organizarea atelierelor de lucru la nivelul comisiilor metodice/cercurilor pedagogice, organizarea de ateliere de lucru tematice in cadrul ediției anuale a Târgului Liceelor (mai 2022), proiectarea, pregătirea și desfășurarea activităților specifice școlii de vară (iulie-august 2022), evaluarea și diseminarea activităților din cadrul proiectului.

 Rezultatele așteptate ale proiectului:

Formarea și dezvoltarea de competențe cheie, definite drept combinații de cunoștințe, deprinderi și atitudini adecvate contextelor în care și-au desfășurat activitatea, necesare pentru afirmarea si dezvoltarea personală, cetățeniei active, incluziunii sociale și angajării, aprobate de Consiliul National de Formare Profesională a Adulților, prin Hotărârea nr. 86/24.06.2008, conform Recomandărilor Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2006/962/EC): comunicarea în limba oficială/în limbi străine, de bază în STEM, informatice, sociale și civice, de exprimare culturală, de autocunoaștere, de gestionare a resurselor și de autogospodărire, de luare a deciziilor.

Dobândirea de noi cunoștințe teoretice și abilitați practice, în domeniile specifice formării (robotica și pagini Web și transpuse în competențe tehnice asociate: programarea în limbajul Phython și construirea paginilor Web profesionale, realizarea de aplicații în domenii de interes (Web și robotică), necesare dezvoltării abilitaților de viață, integrării și menținerii pe piața dinamică a muncii a profesorilor și elevilor pe care aceștia îi instruiesc.

Capacitatea de adaptare a noilor competențe tehnice la cele mai noi cerințe din domeniile de interes, dar și din domeniile generice – Tehnologia Informației, Știința calculatoarelor, Programare in limbajele studiate.

Stabilirea conexiunilor și asocierilor între aplicațiile software și controlul dispozitivelor hardware (roboți).

Introducerea, la clase, a unor teme de proiectare Web la standarde profesionale, care să confere elevilor satisfacția realizării de produse finale instructive și recreative, cu aplicabilitate în domeniile de interes pentru ei.

Valorificarea experienței dobândite prin introducerea, la clase, a unor metode și procedee noi, adaptate predării/învățării/evaluării disciplinelor cu specific informatic și digital, fie cele incluse în curriculum-ul școlar, sau cele asociate noilor domenii de interes (robotică și pagini Web).

 

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestui material de prezentare nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio posibilă utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Accesări: 669