PROIECTE ERASMUS+

desfășurate în unitatea școlară

erasmus

ZILELE EDU-CCD, ediția a XII-a

În perioada 16-21.05.2022, Casa Corpului Didactic Botoșani a organizat evenimentul ZILELE EDU-CCD, ediția a XII-a. Marți, 17.05.2022, între orele 12.00-14.00, în programul evenimentului s-a desfășurat Secțiunea I - ”Proiecte educaționale”, care a inclus și secțiunea specială ”Gala VET”, responsabili fiind prof. Isabella Cantemir și prof. Daniela Biolan. Coordonatorul proiectului a participat la acțiune, prezentând Proiectul Erasmus+, Acțiunea cheie 2, parteneriat strategic:

 "Think Inside The Box! A methodological STEAM toolkit for schools (Gândește/Concepe în interiorul cutiei! Un set de instrumente metodologice STEAM pentru școli)

Nr. 2020-1-LT01-KA201-077987.

     

 

Acesta:

 • se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, între 01.10.2020-30.09.2022;
 • este coordonat de VšĮ Robotikos mokykla (Școală de Robotică), Vilnius, Lithuania;
 • are ca parteneri:
  • Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Botoșani, Botoșani, România;
  • RoboLabas, Panevėžys, Lituania;
  • VGTU Inžinerijos Liceėjus (Liceu tehnic), Vilnius, Lituania;
  • Kuressaare Gümnaasium (Școală gimnazială), Kuressaare, Estonia;
 • beneficiază de un grant total de 134972 Euro, din care 26700 euro revin colegiului.

Ideea de bază a proiectului pornește de la construirea unor "mașini Rube Goldberg" (mecanisme care utilizează reacții în lanț, pentru a îndeplini o sarcină foarte simplă într-o manieră foarte complicată), de către echipe de elevi, încurajați să utilizeze diverse materiale, instrumente și echipamente de robotică (de ex.: micro:bit, imprimante 3D, roboți LEGO etc.).

Sarcina echipelor este construirea de sisteme în interiorul unor cutii și programarea mișcării diverselor componente, astfel încât elementul mobil (de regulă, o bilă) să se deplaseze pe un traseu cât mai complicat, iar apoi cuplarea tuturor proiectelor echipelor într-un singur sistem, care să funcționeze unitar. Astfel, participanții se bucură de întregul proces de proiectare, construcție și programare a acestor produse, dezvoltându-și, în același timp, abilitățile tehnice, creativitatea, ingeniozitatea, spiritul de echipă și cooperarea.

Scopul proiectului este dezvoltarea acestui concept și crearea unui kit metodologic pentru școli, astfel încât cei interesați să poată organiza evenimente proprii, în care să se desfășoare activitățile de prezentare, experimentare, construcție, programare și evaluare a funcționalității produselor realizate.

Kit-ul metodologic pentru școli va fi diferențiat pentru 2 grupe de elevi – din clasele 5-8 și 9-12 și va include materiale de instruire și ghiduri pentru începători și avansați (SolidWorks, micro:bit, imprimare 3D).

Activități desfășurate în proiect, până acum:

 • Întâlnirea inițială de proiect (decembrie 2020) și stagiul de formare a profesorilor (aprilie-iunie 2021), derulate online, din cauza restricțiilor pandemice.
 • Etapa de testare a kit-ului metodologic în colegiu (mai-iunie 2021), cu realizarea, de către elevii unității, a cutiilor pentru nivelurile 5-8 și 9-12, care pun în aplicare principii și noțiuni fizice și matematice, în concepții constructive tehnice, fără și cu echipamente electronice automatizate și componente imprimate în 3D.
 • Întâlnirile interimare de proiect, din Estonia (23-24.11.2021) și din Lituania (programată pentru 25-26.05.2022);
 • Revizuirea, actualizarea și traducerea, în limbile partenerilor, a kit-ului metodologic.
 • Etapa curentă, în care școli și licee colaboratoare ale partenerilor realizează activitățile dedicate și oferă feedback extern cât mai diversificat, referitor la implementarea kit-ului metodologic STEM, conceput pentru dezvoltarea abilităților științifice și tehnice, ingeniozității și creativității elevilor (https://play.gaminu.eu)

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestui material de prezentare nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio posibilă utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

 

Accesări: 1714