Proiect SEEP

Categorie: Programe europene Creat: Marți, 02 Februarie 2010 Ultima actualizare: Sâmbătă, 28 Martie 2015

 

seep.png                                     seep2.png

Proiectul Comenius reţea “SEEP – Science Education European Platform” (Platforma Europeană de Educaţie pentru Ştiinţă”) 15699-LLP-1-IT-COMENIUS-CNW a fost iniţiat de Opportunities Aid Foundation (OAF) din Malta, este coordonat de Università Telematica „Guglielmo Marconi”, Roma, Italia şi este implementat de 14 parteneri din 9 ţări europene pe o durată de 3 ani (2009-2012): 

•OAF, Colegiul Gozo şi Universitatea Malta (Malta);

•Sabanci Anadolu Teknik Lisesi, Bursa Il Milli Egitim Mudurlugu, Kocaeli Valiligi AB Projeler Koordinasyon Merkezi (Turcia); 

•1st Office of Secondary Education – 3rd Directorate of Athens (Grecia); 

•The Cracow Centre of the Improvement of Educational Personnel (Polonia); 

•Cece – Confederación Española de Centros De Enseñanza (Spania); 

•BUPNET GmbH (Germania); 

•Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, Suceava şi Asociaţia „Pro Educaţie şi Formare” Râmnicu-Vâlcea (România);

•Universitatea din Nicosia (Cipru) – actual înlocuită de o altă instituţie din Cipru.

Proiectul are un buget total de 584.019 euro, din care finanţarea europeană acoperă doar 74,93%, adică 437611 euro. Din această valoare, colegiului îi revine un buget de 21.183 euro, din care finanţarea europeană reprezintă 15.873 euro, iar co-finanţarea din partea unităţii 5310 euro.

Consorţiul partenerial iniţial este reprezentat de toate tipurile de organizaţii educaţionale, cu excepţia agenţilor economici:

•5 licee de stat şi private; 

•3 instituţii de învăţământ superior (2 de stat şi 1 privată); 

•2 organizaţii furnizoare de servicii de formare (pentru profesori şi pentru adulţi, în general); 

•1 asociaţie de şcoli; 

•1 organizaţie de consiliere; 

•1 fundaţie;

•2 autorităţi publice.

Aprobarea proiectului şi, mai ales, includerea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani printre partenerii care îl implementează, alături de celelalte 2 organizaţii româneşti, sunt considerate realizări importante, deosebit de apreciate de conducerea unităţii, având în vedere că:

•la nivel local şi chiar regional, proiectul este primul cu tematică ştiinţifică, axat pe dezvoltarea unei reţele online de parteneriat educaţional în domeniu;

•la nivel naţional, nu a fost aprobat, în runda 2009, niciun proiect Comenius reţea.

Obiectivul principal al proiectului este lansarea unei reţele europene de instituţii şi organizaţii educaţionale, pentru promovarea cooperării europene şi inovării în educaţia ştiinţifică a elevilor, la nivel secundar superior (liceal), într-un context european.

Marea majoritate a activităţilor urmează a fi dezvoltate, implementate şi diseminate de către parteneri şi vor include: cercetare, forumuri de discuţii tematice, ateliere de lucru, seminarii şi stadii de formare, evenimente ştiinţifice, realizarea de produse şi instrumente axate pe politicile inovative. Unul dintre evenimentele de răsunet va fi promovarea Zilei Europene a Ştiinţei pentru Tineret, în mod interactiv, printr-o suită de activităţi care se vor derula în România, Turcia şi Polonia.

Platforma interactivă SEEP este un mediu interesant, care va oferi largi posibilităţi de exprimare şi intercunoaştere, de manifestare creativă şi inovativă a profesorilor şi elevilor, de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor specifice secolului XXI, solicitate de evoluţia şi dinamica economică şi socială, la nivel european şi mondial, generatorul de resurse didactice şi de învăţare care îi va fi asociat, forumurile de discuţii pe teme educaţionale şi ştiinţifice  .

Domeniul de mare actualitate şi interes, la nivelul colegiului, comunităţii locale şi regionale, întregii ţări şi Uniunii Europene – educaţia ştiintifică a tinerilor, la nivel secundar – stimulează implicarea directă şi activă a profesorilor şi a elevilor, pentru a contribui eficient la realizarea activităţilor prevazute şi a materialelor informative, documentare, didactice, metodice şi de promovare, care vor susţine actualizarea instruirii profesorilor şi vor oferi modele şi bune practici pentru activităţile didactice desfăşurate cu elevii.

La prima întâlnire europeană a partenerilor SEEP, desfăşurată la Roma în perioada 25.11. - 2.12.2009, au participat doi reprezentanţi ai colegiului – Georgeta Pogurschi, director, profesor de matematică, şi Rodica Dromereschi, director-adjunct, profesor de informatică. Agenda de lucru a inclus două activităţi distincte – una de cunoaştere, prezentare a partenerilor şi a activităţilor specifice proiectului, şi a doua de instruire în legătură cu proiectare şi metode de învăţare a disciplinelor ştiinţifice, la nivel secundar. 

În perioada următoare primei întâlniri europene de proiect, la nivelul colegiului au fost realizate o serie de acţiuni asociate unor etape specifice: 

•stabilirea sarcinilor de lucru ale echipei de proiect şi repartizarea acestora către membrii echipei – prof. Georgeta Pogurschi (coordonator/cercetător), prof. Rodica Dromereschi (Gavril) şi prof. Luigi Ionescu (membri/cercetător);

•stabilirea grupului de cadre didactice care vor colabora cu echipa de proiect – alcătuit din 14 profesori, dintre care 12 predau discipline cu caracter ştiinţific (matematică – 3, fizică – 1, biologie – 2, informatică/T.I.C. – 3, discipline tehnice – 2, ştiinţe sociale şi antreprenoriat – 2), iar 2 limba engleză;

•traducerea integrală a documentaţiei tehnice a proiectului, din limba engleză în limba română;

•realizarea de materiale cu caracter informativ, necesare pentru alcătuirea documentelor promoţionale iniţiale ale proiectului şi actualizarea site-ului acestuia (http://www.seepnetwork.eu);  

•conceperea planului de activităţi pentru diseminarea şi promovarea proiectului şi a rezultatelor sale, în şcoală, la nivel local, regional, naţional şi internaţional;

•întocmirea documentaţiei tehnice contractuale (contract, CV-uri, declaraţii de costuri pentru personal), în format electronic şi scris, şi expedierea ei către coordonatorul italian;

•traducerea broşurii de prezentare a proiectului în limbile română şi în franceză;

•înscrierea unor membri ai proiectului pe site-ul proiectului, conectarea pe forumurile de discuţii şi iniţierea unor discuţii tematice pregătitoare ş.a.

 

A doua întâlnire europeană de proiect a avut loc la Malta, în perioada 26.04-1.05.2010, şi la ea au participat doi reprezentanţi ai colegiului – Georgeta Pogurschi, director, profesor de matematică, şi Iuliana Simona Nedea, profesor de engleză.

Agenda întâlnirii a inclus activităţi foarte diverse (prezentări, seminarii, dezbateri, mese rotunde, conferinţă web, ateliere de lucru, ateliere teoretice/practice de training, discuţii pe grupuri tematice fost axată cu precădere pe activitatea de instruire a participanţilor în legătură cu stilurile de învăţare şi vizite de lucru la Institutul de Studii Turistice, St. Julian’s (partener nou în Proiectul SEEP), Institutul de Ştiinţă şi Tehnologie şi Centrul de Reconstituire, Kalkara, Malta. 

Majoritatea activităţilor au fost axate pe aplicarea la clasă a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor inovative de predare şi învăţare, cu accent pe tehnica „Lasă-mă să învăţ”, care încurajează elevii să înveţe în stilul şi ritmul propriu. 

În perioada următoare (în lunile iunie-septembrie), echipa de proiect a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani a colaborat la discuţiile şi conferinţele virtuale de pe forumurile tematice dedicate şi a realizat o serie de materiale specifice, care vor fi incluse în Generatorul European de Resurse, funcţional pe site-ul proiectului (http://www.seepnetwork.eu), în pregătirea întâlnirii europene din Turcia, în octombrie 2010: exemple de bune practici în predarea ştiinţelor prin metode moderne şi activităţi extracurriculare, interviuri pe tema Cariere alternative în ştiinţe.

Astfel, prin mobilizarea unui număr mare de elevi, cadre didactice şi parteneri sociali, au fost realizate filmele video referitoare la:

•Cariere alternative în ştiinţe – interviuri cu:

profesorul universitar dr. ing. Dorin Dumitru Lucache, de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică aplicată, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi;

profesor dr. în Biologie Aurelia Ungurianu, de la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani;

dl. Angel Băetu-Botezatu, fost profesor de Geografie al colegiului, actual angajat la o firmă de comerţ multinaţională din Botoşani;

•Metode moderne, active, centrate pe elev, de predare a ştiinţelor

•Lecţie de Biologie, bazată pe stilurile de învăţare ale elevilor

•Predarea ştiinţelor prin metode non-formale – proiecte la concursuri tematice, la nivel naţional şi internaţional, module Junior Achievement România (care dezvoltă abilităţi antreprenoriale,  economice şi valorifică transdiciplinaritatea) , activităţi ecologice, vizite la muzee, seminarii de contact cu studenţi şi cadre didactice universitare, vizite de studiu la diverse facultăţi de profil).   

 

 

 

Cea de-a treia întâlnire europeană s-a desfăşurat în Kokaeli (Izmit), Turcia, în perioada 18-22.10.2010. Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani a participat cu un grup de 8 profesori (5 de ştiinţe, 3 de limbi moderne) şi 1 reprezentant al mediului de afaceri local.

Sesiunea de instruire s-a axat pe câteva teme de mare interes pentru profesori, în general, şi pentru cei de ştiinţe, în special:

•Rolul profesorului ca mentor (The Mentor Role of the Teacher) – Directorat, Grecia; 

•Învăţarea centrată pe elev (The Student Centred Approach) – Universitatea din Malta

•Utilizarea miljloacelor multimedia în predarea ştiinţelor (The Use of Multimedia Tools in Science Education) – Colegiul Gozo, Malta

•Second life – O vizită virtuală într-o expoziţie ştiinţifică (Second Life – A virtual visit to a Science Exhibition) – Universitatea “Guglielmo Marconi”, Roma, Italia

•Învăţarea bazată pe proiecte şi pe probleme (Project and Problem Based Learning Project) – Universitatea Tehnică Karadeniz, Turcia

•Prevenirea stresului în predarea matematicii (Preventing Anxiety in Teaching Mathematics) – Universitatea Kocaeli, Turcia

•Predarea fizicii (Teaching Physics) – Universitatea Kocaeli, Turcia

•Înţelegerea stilului de învăţare a Generaţiei NE(X)T (Understanding the learning style of the NE(X)T Generation) – Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botoşani, România

•Citesc acest “aproape-viitor” undeva ... sau este prea “aproape-prezent” ca să mai fie numit viitor? (I read this almost-future somewhere … or is it too almost-present to be called future?) – OAF Malta

În activitatea de formare au fost incluse şi alte activităţi interesante, cum ar fi :

•vizita la Compania Brisa din Kocaeli (Izmit);

•o vizită la Centrul Ştiinţific din Kocaeli, cu prezentarea diverselor abordări şi instrumente specifice educaţiei ştiinţifice a copiilor şi tinerilor; 

•o vizită la Liceul Tehnic şi Profesional Sabanci, din Kokaeli. 

 

În perioada care a urmat celei de-a treia întâlniri, s-au organizat şi desfăşurat:

•conferinţe tematice online, cu caracter organizatoric, de promovare şi de diseminare a proiectului (de regulă, o dată sau chiar de două ori pe lună);

•o exerciţiu de intercomunicare – un forum tematic de 1 zi;

•activităţi de diseminare a proiectului – la nivel local, judeţean şi naţional etc.

Pentru pregătirea întâlnirii europene de proiect, care va avea loc în aprilie 2011, la Râmnicu-Vâlcea, se desfăşoară numeroase acţiuni, care vizează atât organizarea reuniunii şi stabilirea agendei de lucru, cât şi manifestări asociate Forumului C – Activităţi Trans şi Extra-curriculare, axate pe predare şi învăţarea ştiinţelor prin metode şi procedee cât mai atractive.

În context, la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani s-a desfăşurat o amplă manifestare, pentru omagierea ctitorului şi cărturarului român Gheorghe Asachi, numită "Săptămâna Gheorghe Asachi", în care au fost incluse 15 acţiuni diferite, cu caracter trans- şi extra-curricular, în care au fost implicaţi peste 200 de elevi şi 20 de cadre didactice, finalizate cu diverse produse tematice – proiecte, planşe, poze, filme, prezentări etc. (toate urmând a fi încărcate pe platforma virtuală a proiectului). 

În paralel, fiecare echipă de proiect a contribuit la lărgirea şi diversificarea bazei didactice de resurse pentru predare, învăţare şi orientare în carieră a tinerilor, prin postarea de materiale informative şi formative diverse, în secţiunea dedicată – generatorul de resurse S.T.A.R.

Accesări: 3550