Interesul elevilor pentru instruire şi formare teoretică şi practică de specialitate s-a concretizat şi în rezultatele deosebite obţinute la diversele olimpiade şi concursuri şcolare, competiţii sportive, artistice, folclorice, pe teme educative de interes actual.

Subcategorii