COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI“ BOTOŞANI:
    • completează paleta şcolară a judeţului Botoşani, în mod fericit şi singular, prin:
        - unicitatea unor meserii, la nivel local, în care se asigură instruirea elevilor;
        - combinarea funcţionalităţii unor filiere de instruire diferite;
        - diversitatea şi complexitatea ofertei de şcolarizare (62 de clase în 2007-2008);
    • se mândreşte cu cele 31 de promoţii ale sale, cu cca. 17.000 de elevi – absolvenţi ai studiilor liceale, profesionale, complementare, postliceale şi de maiştri, între care se numără parlamentari, profesori universitari, insasachi.pngpectori şcolari şi în organisme administrative, de control sau de protecţie a muncii şi a mediului, directori de unităţi economice, sportivi de performanţă, ingineri, geologi, economişti, jurişti, profesori, medici, ofiţeri, subofiţeri, tehnicieni, muncitori ş.a.;
    • oferă elevilor săi:
        - şcoală de şoferi - categoria B
        - cursuri de iniţiere în utilizarea PC
        - educaţie pentru viaţa de familie
        - practică la agenţii economici
        - activităţi educative şi recreative
        - programe de învăţare personalizate
        - participare la programe europene
        - educaţie pentru formarea continuă
    • beneficiază de o încadrare cu un corp profesoral competent, o bază materială corespunzătoare şi de asistenţă şi finanţare din partea Comunităţii Europene pentru derularea unor proiecte care asigură formarea iniţială, continuă şi completarea dotărilor existente în conformitate cu standardele acesteia;
    • răspunde cerinţelor actuale ale învăţământului românesc;
    • satisface nevoile elevilor, părinţilor şi comunităţii locale;
    • îşi propune să devină un centru modern, la nivelul exigenţelor europene, pentru formarea iniţială şi continuă.
 
    Calităţile formate şi dezvoltate la elevii unităţii:
    • Disciplină şi responsabilitate individuală şi în grup
    • Capacitate şi disponibilitate de respectare a regulamentelor şcolare în vigoare
    • Adaptabilitate la dinamica orarului şcolii şi la numărul mare de elevi ai acesteia
    • Receptivitate la cerinţele generale ale şcolii şi specifice calificărilor alese
    • Interes pentru studiu individual, pentru instruirea şi formarea profesională
    • Respect pentru valorile spirituale promovate de profesorii şcolii
    • Grijă faţă de baza materială a unităţii
    • Dorinţa de a contribui la sporirea prestigiul şcolii pe plan local, regional şi naţional
 
 
 
 

Subcategorii